Tube Bending Machine-MS50

Tube Bending Machine-MS50

Full-Automatic Tube Bending Machine:

The Max Bending Diameter is O.D.50x2mm

The Max Bending Radius: R330

The Min Bending Radius: R20

Related Search

  • tube bending machine